Công ty TNHH phát triển công nghiệp Thiểm Tây Yunzhong

Titan là ngày càng phong phú trong các ứng dụng y tế

Source:

Xương khớp và nhân tạo nhân tạo thay thế vật liệu cần phải có các tính chất cơ bản sau: ánh sáng và cao sức mạnh vật chất, với biocompatibility, chống ăn mòn, phản ứng mô trong cơ thể không phải là do sự suy thoái của các tài liệu, những căng thẳng lặp đi lặp lại gây ra bởi sự mệt mỏi, thiệt hại, v.v... Kim loại cấy ghép là hiệu suất quan trọng nhất của việc hình thành, máy tính và đánh bóng, trong cuộc sống mong đợi thời gian phải duy trì các chức năng, mệt mỏi, mặc, ăn mòn và tác động tải sẽ không kém, Titan và các hợp kim Titan để đáp ứng tất cả các yêu cầu nêu trên.

Công ty TNHH phát triển công nghiệp Thiểm Tây Yunzhong