Công ty TNHH phát triển công nghiệp Thiểm Tây Yunzhong

Kim loại khó nóng chảy--YUNCH

Source: YUNCH

Vonfram, molypden, tantali, niobi

---YUNCH


Vonfram tấmVonfram bar / tungten queVonfram dâyMolybdneum tấmMolybdneum bar/molybdeum queDây điện MolybdneumMolypden thổi mục tiêuTantali tấmTantali bar/Titan queTantali dâyNiobi tấmNobium bar/thanhNiobi dâywww.yunchtitanium.com

www.yunch-CN.com

12-tháng 4, năm 2016

Alex.yunch

Công ty TNHH phát triển công nghiệp Thiểm Tây Yunzhong