Công ty TNHH phát triển công nghiệp Thiểm Tây Yunzhong

Các ứng dụng của Titan trong phẫu thuật chỉnh hình

Source:

Titan trong ngành công nghiệp dược phẩm chủ yếu được sử dụng trong sản xuất thùng, lò phản ứng và lò sưởi, v.v... Trong sản xuất dược phẩm, thiết bị thường xuyên liên lạc với axít clohiđric, axít nitric, axít sulfuric và axít vô cơ khác, axit hữu cơ và các muối của nó, thiết bị do ăn mòn thường thiệt hại, và bởi vì ion sắt ô nhiễm gây ra bởi thép thiết bị để ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm, sử dụng thiết bị Titan có thể giải quyết những vấn đề này.


Công ty TNHH phát triển công nghiệp Thiểm Tây Yunzhong