Công ty TNHH phát triển công nghiệp Thiểm Tây Yunzhong

Cổ đại "đồng" có "Titan hợp kim"

Source:

Titan, như là một vật liệu kim loại mới chỉ 50 năm lịch sử


Tuy nhiên, do tính năng bay xuất sắc, tốc độ phát triển rất nhanh, và đã trở thành các tài liệu quan trọng và các tài liệu hỗ trợ trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ và công nghệ. Titan dự kiến sẽ trở thành sắt, nhôm sau khi sự nổi lên của các kim loại thứ ba, và thậm chí một số người sẽ được gọi là trong hai mươi đầu thế kỷ là thế kỷ của Titan".


Công ty TNHH phát triển công nghiệp Thiểm Tây Yunzhong