Công ty TNHH phát triển công nghiệp Thiểm Tây Yunzhong
Yunzhong ngành công nghiệp là một trong những Trung Quốc nhà sản xuất molypden hàng đầu và nhà cung cấp, và chúng tôi cũng là một công ty chuyên nghiệp và nhà máy, molypden chào mừng đến với bán buôn các sản phẩm từ chúng tôi.

Công ty TNHH phát triển công nghiệp Thiểm Tây Yunzhong